SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021

L’Ajuntament de Beuda ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2021, per a les actuacions següents:

Concepte                        Import subvenció

Pèrgola placeta veïnat de Segueró i

Adequació i pavimentació de camins             36.371,50 €

Despeses culturals                                           6.418,50 €

Noves tecnologies                                               630,71 €

Actuacions en camins                                      1.600,00 €

Del Pla a l’Acció 2020-2021

La Diputació de Girona en la campanya del Programa “Del Pla a l’Acció” 2020-2021 ha concedit a l’Ajuntament de Beuda una subvenció per import total de 346,50 euros, dins la Línia 1, Servei de comptabilitat i gestió energètica.