Anunci de la subvenció de la Generalitat de protecció civil

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Beuda una subvenció per al foment de la creació d’infraestructures de protecció civil, en el marc de la convocatòria de subvencions de l’any 2023 (ref. BDNS 657402), d’import 2.775,99 euros, per l’adquisició de mitjans i recursos per avisar i informar, acollir i […]

CONSULTES PÚBLIQUES PRÈVIES A L’ELABORACIÓ DE NORMES

Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració i modificació dels reglaments i ordenances municipals, i en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de normes s’ha de substanciar una consulta pública […]

Subvenció concedida per DIPSALUT

Realització d’actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2023.Un any més l’Ajuntament de BEUDA, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzatactuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en elssegüents programes:– Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua deconsum humà (Pt03)– Programa d’avaluació […]

Subvencions Concedides per la Diputació de Girona

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023L’Ajuntament de Beuda ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023, per a les següents actuacions: Del Pla a l’Acció 2022-2023La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 2 d’agost de […]

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022 Del Pla a l’Acció 2022-2023 Fons Econòmic de caràcter extraordinari, any 2022 1 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022 L’Ajuntament de Beuda ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022, per a les següents actuacions: […]

Projecte d’obres de millora de l’edifici municipal

El Ple municipal, en sessió ordinària núm. 2022/1 celebrada el dia 10 de febrer de 2022, ha aprovat inicialment el projecte d’obres locals ordinàries de “Millora de l’edifici de l’Ajuntament de Beuda”. 06-EDICTE-exposició-publica-projecte-obres Enllaç al projecte

1 2 3 5