ULTIMA ESTAFA A LA COMARCA

Bon dia a tothom,   Ens avisen els mossos d’esquadra, que han detectat, que titulars de botigues (fleques), però també algun particular, han rebut trucades dient que tenen un deute amb la companyia de llum (Endesa o Bassols), d’una quantitat. Els diuen que si no paguen de manera immediata el tallaran la llum. Els donen […]

Exposició pública de les BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, en règim de concurrència no competitiva, destinades a LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA DEL MUNICIPI DELS EFECTES DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA PANDÈMIA DEL COVID-19

01-BASES-reguladores-SUVENCIONS-COVID-19 Annex 1 Model sol·licitud L1 i L2 Annex 2 Model declaració responsable L1 Annex 3 Model declaració responsable L1 Annex 4 Model declaració responsable despeses L1 Annex 5. Fitxa creditors  

SUBVENCIONS ALS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE BEUDA – ANY 2020

La sol·licitud de subvencions, en règim de lliure concurrència, destinades als nens/es que assisteixen a la llar d’infants i als estudiants del municipi, corresponent a l’anualitat 2020, podran presentar-se telemàticament, adjuntant el model de sol·licitud d’ajut, a partir del dia 11 de maig i fins el 30 de juny de 2020, ambdós inclosos.   Model […]

Subvenció concedida per la Diputació de Girona

La Diputació de Girona en la campanya del programa “Del Pla a l’Acció” (2018-2019) ha concedit una subvenció per import de 396 € dins la Línia 1, Gestió energètica municipal. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals.

Mesures XALOC Impostos, Taxes Municipals Aigua Potable i Deixalleria Mòbil i Voluminosos.

Estimates veïns i veïnes, Degut a l’estat d’alarma, i en relació a l’àmbit tributari, us informem que: 1. Pel que fa a l’impost sobre béns immobles (IBI), l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE), i la Taxa per manteniment de cementiri municipal, les mesures aplicades són les que ha adoptat l’Organisme […]

1 2 3 4 5