Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 de la DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Ajuntament de Beuda ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020, per a les actuacions següents:   Concepte Import subvenció Pavimentació 1r. tram accés nucli de Segueró 17.540,88 € Despeses corrents en camins 13.830,62 € Enllumenat públic 5.000,00 € Cooperació Cultural 6.418,50 € Camins 1.600,00 […]

Informació per a la ciutadania – Canal Salud.

Noves Infografies Confinament Nocturn, Mesures per evitar l’Increment de Casos i Ús de Parcs Infantils – (Ciclar al enllaç, per obir-los)   infografia-confinament-nocturn   mesures-increment-casos-covid19   us-parcs-infantils

ULTIMA ESTAFA A LA COMARCA

Bon dia a tothom,   Ens avisen els mossos d’esquadra, que han detectat, que titulars de botigues (fleques), però també algun particular, han rebut trucades dient que tenen un deute amb la companyia de llum (Endesa o Bassols), d’una quantitat. Els diuen que si no paguen de manera immediata el tallaran la llum. Els donen […]

SUBVENCIONS ALS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE BEUDA – ANY 2020

La sol·licitud de subvencions, en règim de lliure concurrència, destinades als nens/es que assisteixen a la llar d’infants i als estudiants del municipi, corresponent a l’anualitat 2020, podran presentar-se telemàticament, adjuntant el model de sol·licitud d’ajut, a partir del dia 11 de maig i fins el 30 de juny de 2020, ambdós inclosos.   Model […]

Subvenció concedida per la Diputació de Girona

La Diputació de Girona en la campanya del programa “Del Pla a l’Acció” (2018-2019) ha concedit una subvenció per import de 396 € dins la Línia 1, Gestió energètica municipal. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals.

1 2 3 4 5