Subvenció Diputació de Girona – Servei d’Arxius i gestió de documents

En data 1 de juny de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions per a Projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2021, atorgant a aquest Ajuntament l’import de 818,15 € (expedient 2021/97) pel concepte de “Projecte de tractament arxivístic […]

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 L’Ajuntament de Beuda ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2021, per a les actuacions següents: Concepte                        Import subvenció Pèrgola placeta veïnat de Segueró i Adequació i pavimentació de camins             36.371,50 € Despeses culturals                                           6.418,50 € Noves tecnologies                                               […]

Reunió informativa sobre la proposta, per part del Consell Comarcal de la Garrotxa de la implantació del Centre Gestió de Residus Comarcal dins L’Actual Abocador.

Benvolguts veïns i veïnes, Us convoquem el proper dissabte dia 5 de juny a les 10h30 a la pista esportiva de Beuda per a una reunió informativa sobre la proposta, per part del Consell Comarcal de la Garrotxa, de la implantació del Centre de Gestió de Residus comarcal dins de l’actual ubicació del abocador. És important la vostra assistència per tal que rebeu tota la informació directament per part del Consell […]

Subvencions de dinamització territorial 2018-2019

L’Ajuntament de Beuda ha estat beneficiari d’un ajut dins el Programa de dinamització i impuls territorial del departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per import de 39.708,48 € amb una inversió de 104.714,48 €, destinada a l’execució de les següents actuacions: 1a Fase del desplegament de la xarxa troncal de fibra òptica […]

Edicte d’exposició pública d’un projecte d’obres locals ordinàries

El Ple municipal, en sessió ordinària núm. 2021/2 celebrada el dia 28 de gener de 2021, ha aprovat inicialment el projecte d’obres locals ordinàries de “Millora de l’eficiència de la xarxa municipal d’aigua potable. Telecontrol”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, senyor Xavier Masip i Otzet, amb un pressupost d’execució per contracte de […]

Implantació del programa GarrotxaDomus a la comarca

El Consell Comarcal de la Garrotxa, l’Ajuntament d’Olot, l’Institut Català de l’Energia i la Fundació EuroPACE impulsen el desplegament del programa GarrotxaDomus que té per objectiu fomentar la rehabilitació energètica d’habitatges a la Garrotxa.   Què és GarrotxaDomus? GarrotxaDomus és un servei gratuït per fomentar la rehabilitació energètica d’habitatges de La Garrotxa. El programa acompanya i […]

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 de la DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Ajuntament de Beuda ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020, per a les actuacions següents:   Concepte Import subvenció Pavimentació 1r. tram accés nucli de Segueró 17.540,88 € Despeses corrents en camins 13.830,62 € Enllumenat públic 5.000,00 € Cooperació Cultural 6.418,50 € Camins 1.600,00 […]

1 2 3 4 5