La DIPUTACIÓ DE GIRONA atorga una subvenció a l’Agrupació de Defensa Forestal de Beuda

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Agrupació de Defensa Forestal de Beuda una subvenció per import de 4.304,51 euros, per a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, línia 2, any 2021