Subvenció concedida per DIPSALUT

Realització d’actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2023.
Un any més l’Ajuntament de BEUDA, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat
actuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en els
següents programes:
– Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de
consum humà (Pt03)
– Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor
(Pt04)
Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut
Pública de la Diputació de Girona) en el marc dels programes del catàleg de serveis de
l’any 2023 i l’import concedit ha estat de 3.609,10 €.