Anunci de la subvenció de la Generalitat de protecció civil

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Beuda una subvenció per al foment de la creació d’infraestructures de protecció civil, en el marc de la convocatòria de subvencions de l’any 2023 (ref. BDNS 657402), d’import 2.775,99 euros, per l’adquisició de mitjans i recursos per avisar i informar, acollir i atendre a la població i prevenir i minimitzar els riscos greus i els efectes en cas d’emergència; en concret, per l’adquisició d’un soplador-picador-aspirador, deu tanques i balises lluminoses, una motoserra multifuncional i 6 pales matafocs (codi expedient IT2202/22/000299).

logo generalitat e catalunya