Subvencions Diputació de Girona

Aquest Ajuntament durant l’any 2017, ha obtingut subvencions per part de la DIPUTACIÓ DE GIRONA, per dur a terme les següents actuacions:

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar
Adquisició de nou equipament informàtic

Àrea de Territori i Sostenibilitat – Medi Ambient
Sega lateral de marges i arranjament de camins inclosos dins el PPIF del municipi de Beuda.

Àrea de Cooperació Local – Assistència i Cooperació als Municipis
Arranjament de diversos trams del camí de Segueró.
Activitats culturals dutes a terme al llarg de l’any 2017.

La DIPUTACIÓ DE GIRONA ha donat suport econòmic a l’actuació realitzada per l’Agrupació de Defensa Forestal de Beuda (ADF de Beuda) consistent en la sega i manteniment de diversos camins inclosos dins el PPIF del municipi de Beuda.

 

marca_diputacio_centrada