Subvencions Concedides per la Diputació de Girona

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023
L’Ajuntament de Beuda ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023, per a les següents actuacions:

Del Pla a l’Acció 2022-2023
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 2 d’agost de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Beuda, una subvenció dins la Campanya del Pla a l’acció 2022-2023 per portar a terme les següents actuacions:

Fons Econòmic de caràcter extraordinari, any 2023
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 21 de febrer de
2023, atorgà a l’Ajuntament de Beuda un import total de 20.666,32 € en concepte de
subvenció dins el programa Fons econòmic de caràcter extraordinari, any 2023. Aquesta
subvenció es destinarà a les obres de “Millora de l’edifici de l’Ajuntament, fase 2”.