SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

  1. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022
  2. Del Pla a l’Acció 2022-2023
  3. Fons Econòmic de caràcter extraordinari, any 2022

1 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022

L’Ajuntament de Beuda ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022, per a les següents actuacions:

2 Del Pla a l’Acció 2022-2023

 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 2 d’agost de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Beuda, una subvenció dins la Campanya del Pla a l’acció 2022-2023 per portar a terme les següents actuacions:

3 Fons Econòmic de caràcter extraordinari, any 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 19 d’abril de 2022, atorgà a l’Ajuntament de Beuda un import total de 20.666,33 € en concepte de subvenció dins el programa Fons econòmic de caràcter extraordinari, any 2022.