Mesures XALOC Impostos, Taxes Municipals Aigua Potable i Deixalleria Mòbil i Voluminosos.

Estimates veïns i veïnes,
Degut a l’estat d’alarma, i en relació a l’àmbit tributari, us informem que:
1. Pel que fa a l’impost sobre béns immobles (IBI), l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE), i la Taxa per manteniment de cementiri municipal, les mesures aplicades són les que ha adoptat l’Organisme autònom de la Diputació de Girona, Xaloc, atès que aquest ajuntament li ha delegat la gestió i recaptació d’aquests tributs.
Podeu consultar aquestes mesures a l’enllaç següent:
http://www.xalocgirona.cat/ajuntaments-tributs-gestionats
2. Pel que fa a la Taxa del servei municipal d’aigua potable, tribut que gestiona directament l’ajuntament, s’adopten les següents mesures:
   · Es trasllada el període de pagament a l’1 de maig i fins el 31 de juliol de 2020
   · Es trasllada la càrrega al banc de la quota (o primera fracció) dels rebuts domiciliats a l’1 de juny de 2020
Per una altra banda, us recordem que el servei de recollida de voluminosos i el de la deixalleria mòbil resten suspesos fins a nou avís. 
Per tant, demanem que no deixeu aquests tipus de deixalles als contenidors fins que el servei no es restableixi.
Podeu trobar més informació a la pàgina web del SIGMA:
http://www.consorcisigma.org/serveis-prevencio-i-contencio-del-sars-cov-2/
Salutacions.