Exposicó pública de projectes d’obra

En aquest apartat podeu consultar la informació referent a l’exposició pública de projectes d’obra. Tingueu en compte que pot tardar una mica a descarregar els documents.

Text refós pdf

Projecte de la nova línia soterrada de BT al veïnat de Baix i obres complementàries de millora de l’abastament d’aigua de Beuda (part 1) pdf

Projecte de la nova línia soterrada de BT al veïnat de Baix i obres complementàries de millora de l’abastament d’aigua de Beuda (part 2) pdf