Beuda antiga

Sant Feliu de Beuda
Portalada de Sant Feliu de Beuda
Piques Baptismals
Lligordà
La Creu processional de Lligordà
Sant Sepulcre de Palera meitat segle XX