Precipitacions

Dades recollides pel veí Joan Renart de Cal Pastor