Precipitacions

Dades recollides pel Regidor Miquel Riu de Can Bellaire.

Dades recollides pel veí Joan Renart de Cal Pastor