POUM

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BEUDA

Aprovació definitiva: 19 de juliol de 2012

Conformitat Text Refós: 21 de maig de 2013

Publicació al DOGC: Núm. 6407 de data 1 de juliol de 2013

1. MEMÒRIES

 1.1. Memòria social

 1.2. Memòria ordenació

2. NORMATIVA I CATÀLEGS

 2.1. Normatica i catàlegs

3. PLÀNOLS

 3.1. Cartografia 7.1.1

 3.2. Cartografia 7.1.2

 3.3. Cartografia 7.1.3

 3.4. Cartografia 7.1.4

 3.5. Cartografia 7.1.5

 3.6. Cartografia 7.1.6

 3.7. Cartografia 7.1.7

 3.8. Cartografia 7.2.1

 3.9. Cartografia 7.2.2

 3.10. Cartografia 7.2.3

 3.11. Cartografia 7.2.4

 3.12. Cartografia 7.2.5

 3.13. Cartografia 7.2.6

 3.14. Cartografia 7.2.7

 3.15. Cartografia 7.3.1

 3.16. Cartografia 7.3.2

 3.17. Cartografia 8.1

 3.18. Cartografia 8.2

 3.19. Cartografia 9

 3.20. Cartografia 9.1

 3.21. Cartografia 9.2

 3.22. Cartografia 9.3

 3.23. Cartografia 9.4

4. PROGRAMACIÓ:

 4.1. Programació