Ordenances

Text consolidat de les Ordenances Fiscals 2023

Descarrega