Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2023 Bop: 81-0 Edicte: 3197 AJUNTAMENT DE BEUDA - Informaci贸 p煤blica de l'aprovaci贸 inicial de la modificaci贸 puntual del POUM de Beuda n煤m. 3/2022, en l'脿mbit del PAU-4 Industrial La Confian莽a
Exercici: 2023 Bop: 78-0 Edicte: 3079 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovaci贸 inicial de l'Ordenan莽a reguladora de la gesti贸 dels residus municipals de Beuda
Exercici: 2023 Bop: 72-0 Edicte: 2798 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovaci贸 inicial d'un projecte d'obres locals ordin脿ries
Exercici: 2023 Bop: 63-0 Edicte: 2436 AJUNTAMENT DE BEUDA - Delegaci贸 de l'exercici de les atribucions d'Alcaldia per abs猫ncia temporal a favor de la 1a tinent d'alcalde del 29 al 31 de mar莽
Exercici: 2023 Bop: 52-0 Edicte: 1939 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovaci贸 definitiva del pressupost general, les bases d'execuci贸 i la plantilla de personal per a l'exercici econ貌mic 2023
Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 711 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovaci贸 definitiva de la Mem貌ria valorada de millora del cam铆 de Seguer贸 a Mai脿 de Montcal. Tram 2
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 787 AJUNTAMENT DE BEUDA - Exposici贸 p煤blica del pressupost general, les seves bases d'execuci贸 i la plantilla de personal per a l'exercici econ貌mic 2023
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 406 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovaci贸 de la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11934 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovaci贸 provisional de l'establiment de diferents preus p煤blics i l'ordenan莽a reguladora dels mateixos
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11745 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits n煤m. 3/2022