Consultes públiques prèvies per a l’elaboració o modificació de reglaments i ordenances municipals

normativa