Societat de Caçadors

Som un grup d’aficionats a la cacera, sobretot a la del senglar, que fa més de vint  anys que venim
aquí a Beuda a caçar.
Com bé sabeu la temporada de caça comença cada any a l’octubre i acaba al febrer, però com
que aquests últims anys la població de porc senglar ha augmentat molt, es dóna permís per
avançar-ne l’inici al setembre i allargar-la fins a finals del mes de març.
A Beuda es pot anar a cacera els dimarts i dissabtes (caça major) i els dijous i diumenges
(caça menor).
El lloc on es farà una batuda del senglar és difícil de saber fins el dia mateix de la cacera ja que
depèn del lloc on es veu que han anat els porcs el dia abans.
Això ho mirem una estona abans d’organitzar la cacera del dia, per tant si algú està interessat
en que se li comenti quan es caçarà al voltant de la casa on viu pot posar-se en contacte al
telf.: i se li notificarà a primera hora del matí via sms o whatsapp.