ADF

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries i entitats municipals adherides segons conveni que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Agrupació de Defensa Forestal de Beuda una subvenció per import 2.190,00 €, per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, anualitat 2022, de la línia 2.