Exposició pública Ordenances i Reglaments

Exposició pública aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora de mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i usos de l’aigua en situació de sequera.

Edicte
Text Ordenança